Omdat ik graag aan een zo prettig mogelijk werkende en zo volledig mogelijke informatievoorziening wil blijven werken, wil ik U vragen om de volgende online enquete te willen invullen. Het invullen ervan zal maximaal 2 minuten van Uw tijd kosten. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem.

 

Bij voorbaat dank,

 

Peter van Elderen

ENQUETE SITE

Laatste wijzigingsdatum 15 december 2022